movies on netflix movies on netflix หนังคลุกเคล้าขณะความเป็นงานดราม่า แอคชั่น และเรื่องราวเชิงความเป็นมาศาสตร์ได้อย่างลงตัว พร้อมฉายรูปให้เห็นได้ชัดวิถีและจิตวิญญาณอันน่ายกย่องของ “ซามูไร” ในยุคที่ความต้องมีให้ได้ของซามูไรลดน้อยถอยลง และในสมัยที่กระแสวัฒนธรรมของแดนอาทิตย์อุทัยกำลังอยู่ภายในเวลาผลัดใบจากการไหลบ่าเข้ามาของกระแสพระอาทิตย์ตก ส่วนอีกด้านหนึ่งของความเป็นหนังตลาด moviehd  […]